AZ Chem s.r.o.
Robotnícka 10
Bratislava 831 03

Tel: +421 907 158 115
Fax: +421 2 2071 5811
Email: azetchem@hplc.sk

AZ Chrom s.r.o.
Robotnícka 10
Bratislava 831 03

Tel: +421 907 244 526
Fax: +421 2 2071 5811
Email: azetchrom@hplc.sk

www.azetchrom.sk